Bij het inhuren van Ymke Dirikx Fotografie, hierna de fotografe genoemd, gaat u, hierna de klant genoemd, akkoord met de volgende voorwaarden van een commerciële fotolicentie. Afwijkingen kunnen besproken worden.
* De fotografe behoudt al zogenoemde auteursrecht als maker van de foto, maar geeft met deze licentie de eerder genoemde klant gebruiksrecht op sociale media inclusief, maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Instagram, onbeperkt in tijd en ruimte.
* Het zogenaamde intellectuele eigendom en morele rechten van de foto’s, blijft bij de fotografe liggen.
* Deze licentie laat niet toe om de foto te verkopen aan derden. Ook mag deze niet commercieel gebruikt worden in print.
* De foto mag, buiten bijsnijden, niet bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming. Bij eventuele gewenste aanpassingen moet hiervoor de fotografe gecontacteerd worden, en liggen losstaand van de originele bestelling.
* Foto’s die als voorbeeld getoond worden alvorens finale oplevering worden beschouwd als confidentieel en mogen onder geen beding gepubliceerd of doorgestuurd worden naar derden buiten het bedrijf.
* Bij gebruik van de foto is een naamsvermelding verplicht, met link naar de sociale profielen van Ymke Dirikx Fotografie.
* Elke gemaakte foto kan door de fotografe gebruikt worden op zijn eigen website, sociale media of toekomstige producten zoals uitgaven in prints, boeken of dergelijke.
Laatste aanpassing: 1 mei 2021

You may also like

Back to Top