Bij het inhuren van Ymke Dirikx Fotografie, hierna de fotografe genoemd, gaat u, hierna de klant genoemd, akkoord met de volgende voorwaarden van een commerciële fotolicentie. Afwijkingen kunnen besproken worden.
* De fotografe behoudt al zogenoemde auteursrecht als maker van de foto, maar geeft met deze licentie de eerder genoemde klant een ongelimiteerd commercieel gebruiksrecht, onbeperkt in tijd en ruimte.
* Het zogenaamde intellectuele eigendom en morele rechten van de foto’s, blijft bij de fotografe liggen.
* Deze licentie laat de klant toe voor deze foto te reproduceren voor verschillende doeleinden. De fotografe erkent dat het de bedoeling van de klant is om de foto op verschillende (reeds bekende en nog onbekende) manieren te archiveren, publiceren en (commercieel te) exploiteren.
* Deze licentie laat niet toe om de foto te verkopen aan derden. Voor promotionele doeleinde mag de foto wel aan partners geleend worden, maar niet in hun databanken voor hergebruik. Bij persgebruik is naamsvermelding van fotograaf verplicht.
* De foto, indien deze uit meer dan 70% van het product bestaat, mag niet als losstaand product verkocht worden zonder schriftelijke toestemming.
* De foto mag, buiten bijsnijden en spiegelen, niet bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming. Bij eventuele gewenste aanpassingen moet hiervoor de fotograaf gecontacteerd worden, en liggen losstaand van de originele bestelling.
* Foto’s die als voorbeeld getoond worden alvorens finale oplevering worden beschouwd als confidentieel en mogen onder geen bedding gepubliceerd of doorgestuurd worden naar derden buiten het bedrijf.
* Bij gebruik van de foto is een naamsvermelding verplicht indien er naamsvermeldingen op het product staan, oftewel bij de foto, of een colofon met fotografen.
* Bij gemaakte producten waar de foto in voorkomt is het gewenst, in het mate van het redelijke, dat de klant een fysieke en/of digitale kopie van het product bezorgt aan de fotografe, via post, koerier, of op te halen door de fotografe.
* De fotografe gaat akkoord met het exclusieve gebruik van de foto’s door de klant, en verbindt zich er toe dat andere partijen geen gebruiksrecht van deze foto’s krijgen, buiten voor eigen gebruik.
* Elke gemaakte foto kan door de fotografe gebruikt worden op zijn eigen website, sociale media of toekomstige producten zoals uitgaven in prints, boeken of dergelijke.
Laatste aanpassing: 1 mei 2021

You may also like

Back to Top